Птици с предаватели

OX - със синя крилометка OX на лявото крило.

освободен в Кресненското дефиле на 15.12.2016


Велес – със синя крилометка 12 на лявото крило и син пръстен F64 на левия крак, 

освободен в Кресненското дефиле на 15.04.2015

—–


Перун – със синя крилометка 9 на лявото крило, освободен в Кресненското дефиле на 21.02.2015


Сварог – със синя крилометка 3 на лявото крило и зелен пръстен B93 на десния крак, 

освободен в Кресненското дефиле на 29.05.2014


Троян – с крилометка 7 на лявото крило и зелен пръстен B97 на десния крак,

освободен в Кресненското дефиле на 15.04.2015


Зорница – със зелен пръстен B2А на десния крак, освободен в Кресненското дефиле на 23.07.2015