C6. Създаване на волиери (клетки) за размножаване на лешояди в Кресненски пролом

C6. Създаване на волиери (клетки) за размножаване на лешояди в Кресненски пролом 

Очаквани резултати:

Построени волиери за размножаване на 5 двойки египетски лешояди и 5 двойки черни лешояди, чиито малки ще бъдат пускани в Кресненския пролом. Първите малки от тези двойки ще бъдат пуснати, чрез методът „хакинг“.

Постигнати резултати вече: 

Център за размножаване на лешояди с 9 клетки и сервизно помещение е построен в село Ракитна. Волиерите се намират в рамките на Център за диви животни Ракитна, който представлява 2,4 ха оградена площ, в която има още пуснати и размножаващи се елени лопатари, както и изграждащ се център за сухоземни костенурки.

За съжаление неблагоприятният консервационен статус на египетския лешояд и драстичното намаление на числеността на вида в световен мащаб, а и в България, прави намирането на птици за размножаване почти невъзможно. Подобно е положението с черния лешояд, за набавянето на птици от вида все още има голяма конкуренция сред зоопарковете в Европа.  

През 2014 в Мадрид представители на ФДФФ и Зелени Балкани взеха участие в среща на европейските проекти работещи с черния лешояд.  Та беше организирана от нашите партньори от Испания- ГРЕФА и Фондацията за опазване на лешоядите. Участници от водещи френски организации, които изпълняват реинтродукционни проекти на вида в южна Франция, както и представители на местните власти на Екстремадура и Андалусия и МАГРАМА. 

Тъй като Испания е за момента единственият източник на черни лешояди за реинтродукция в други части на Европа, и конкуренцията в търсенето и номирането на птици е все по-ожесточена, участниците в срещата имаха за цел да координират и съгласуват получаването на птици. Резултатът беше обща декларация с изяснена времева рамка, за това коя държава, как и кога да очаква птици за проектите там. Документът оказва, че за България първите черни лешояди могат да бъдат доставени не по-рано от 2017. Тоест след края на настоящия проект. 

 

Нещастен инцидент допълнително обезкуражи екипът на ФДФФ за възможността за създаване популация на затворено и размножаване на египетски и черен лешояд през следващите 3-4 години в Центъра за диви животни Ракитна. Наличните един египетски лешояд и един черен лешояд в Центъра бяха отровени след изнасянето във волиерата на труп на коза, в която е била заложена отрова за вълци.

Представените проблеми и пречки ще отклонят заложените цели в дейността и с предварително разрешение от страна на Програма Лайф+, ФДФФ ще използва построените волиери за размножаване на белоглави лешояди на затворено. Европейската популация на белоглавите лешояди е в доста по-благоприятно състояние и осигуряването на птици е възможно. Още повече, че видът е застрашен за България и неговото възстановяване на отделни места тук е още под въпрос. 

В момента Центърът за диви животни Ракитна разполага с 4 белоглави лешояда, а други пет се очакват много скоро от Мароко и Зоопарк Рабат. photos