C5. Изработване на изкуствени гнезда

C5. Изработване на изкуствени гнезда за целевите видове птици и за видове, с които ти се хранят 

Очаквани резултати: 

Издълбаване на 5 скални ниши за гнездене на Египетски лешояд и соколи 

3 скални ниши/ тераси ще бъдат издълбани за гнездене на белоглави лешояди 

200 къщички за гнездене на чавки и гълъби хралупар ще бъдат изработени и монтирани 

Гълъбарник ще бъде построен на покрива на фермата на ФДФФ

 

Постигнати вече резултати: 

Събраната информация от предавателите на лешоядите ни показаха смъртта на няколко птици, които намерихме под електрически стълбове и причинили токов удар. Макар и непредвидено, обезопасяването на стълбовете беше изключително важно за продължаването на проекта. След разговори с компанията ЧЕЗ и техния отказ спешно да обезопасят стълбовете, ФДФФ и проектът осигуриха разходите за изолиране на 8 стълба и монтираха 48 съоръжения за отказване на птиците да кацат върху тях, като външна фирма изпълнител беше наета. Компанията ЧЕЗ осигури спирането на тока по електропреносната мрежа за няколко дни.   Ефекът от изолирането беше моментален и проблемът в района беше решен изцяло.  

Пет 3D модела на белоглав лешояд в реален размер бяха поръчани и изработени от наета фирма. Те ще бъдат поставени на скалите, като целтта им е да отблъсват прелитащите скални орли и гарвани, които често атакуват пуснатите и все още неопитни лешояди и пречат на опитите им да загнездят.