C3. Раздаване на кучета пазачи за стадата и подкрепа на животновъдите за отглеждането им

C3. Раздаване на кучета пазачи за стадата и подкрепа на животновъдите за отглеждането им

Очаквани резултати:  100 кучета пазачи ще бъдат раздадени на животновъди, чиито стада страдат от нападения на хищници.

50 кучета-пазачи ще бъдат обучавани във фермите на ФДФФ и раздавани в по-късна възраст на животновъдите.

Около 20 фермера собственици на раздадените кучета, които са високо ефективни в предпазването на стадата от хищници, ще бъдат подпомагани до две години с храна и медикаменти.

Конфликтът човек/хищник ще бъде намален с 80% в стадата, където са раздавани кучета.

Да се увеличи толерантността на овчарите и местната общност към хищниците.

Фермерите, с които ФДФФ работи и подпомага, няма да бъдат вече източник за разпространяване на улични кучета.

Постигнати вече резултати:

Със закупуването на стадата по проекта, ФДФФ се сдоби със седем работещи овчарски кучета. Досега 26 кученца бяха произведени във фермите на ФДФФ и раздадени в Компенсаторната програма С4.  

За съжаление последните научни анализи, които екипът на ФДФФ направи показаха, че наличието на кучета-пазачи в стадата съвсем не е панацея за спиране на нападенията и жертвите от хищници. Бяха изпалзвани над 300 протокола и събирани данни в последните 9 години от изпълнението на Компенсаторната програма на ФДФФ в Югозападна България. Екипът на проекта и екип от Биологическия Факултет към СУ „ Св. Климент Охридски“ излизат със статия HOW TO AVOID DEPREDATION ON LIVESTOCK BY WOLF – THEORIES AND TESTS Emilian STOYNOV¹, Atanas GROZDANOV², Stamen STANCHEV¹, Hristo PESHEV¹, Nadia VANGELOVA¹, Danielo PESHEV², одобрена и в процес на печат в  Bulgarian Journal of Agricultural Science. Веднага след публикуването, статията ще бъде достъпна и в сайта на ФДФФ.