C2. Създаване на три площадки за депониране на умрели животни и подхранване на лешоядите в Кресненския пролом

Очаквани резултати: Три площадки за подхранване ще се оградят в една от всяка община- Симитли, Кресна и Струмяни за депониране на умрели животни и подхранване на лешоядите.  

Две високопроходими автомобила ще бъдат закупени за транспортиране на труповете на животни.

Площадките ще бъдат посещавани често или постоянно от около 30 белоглави лешояда, 5 египетски лешояда, 5 скални орли, 150 гарвана, 50 чавки , 2000 скорци и преминаващи черни лешояди, царски орли, черна каня, голям креслив орел и морски орел. Концентрацията на насекоми и малки птички около площадките ще облагодетелства далматинския сокол и сокола скитник, както и на летуващите средиземноморски соколи.

Постигнати вече резултати: Повече от 100 белоглави лешояда, 3 египетски лешояда, 2 черни лешояда през 2013 и два други през 2014, 5 скални орли, 5 черни кани, 1 червена каня, 2 царски орли, 200 гарвана, 300 скорци посетиха площадката за 2013 и 2014г.

Ято от 15 средиземноморски сокола, ловуващи насекоми, бяха наблюдавани през юли 2012 и през 2013г над старата площадка за подхранване край с. Ракитна. Далматински сокол беше наблюдаван два пъти да ловува пойни птици над площадката за подхранване. Link 

Ремарке и автомобил Нисан Терано 2 бяха закупени за транспортиране на животните. Една площадка в Община Симитли е готова и регистрирана от НВМС.