C1 Създаване на моделна ферма за пасищно отглеждане на добитък

Очаквани резултати:

Стадо от 50 животински единици ще бъде създадено от автохтонни породи овце, кози и др. Те ще бъдат отглеждани пасищно и с традиционни планински методи и условия и охранявани от каракачански кучета пазачи. Стадото ще играе роля за демонстрация сред местните фермери за популяризиране на местните породи добитък и отглеждането им в полза и респект към природата на Кресненския пролом.

До края на проекта, стадото (стадата) ще могат да се самоиздържат финансово и ще наброяват около 80 животински единици. Стадата ще са източник и за Компенсаторната програма на ФДФФ в пролома. 

Над 200 местни фермера ще се запознаят с ползата от тези земеделски практики. А около 200 ха ще бъдат изпасвани от стадата на ФДФФ, за да бъде създаден оптимален натиск върху обрастването на традиционните пасища и да бъде поддържан хабитат благоприятстващ увеличаването на застрашени видове животни.

 

Постигнати вече резултати: Стадо от 102 овце и 33 кози (20 животински единици) от местна порода  беше закупено по проекта. Понастоящем стадото се състои от 110 овце и 8 кози, като то е и основен източник на Компенсаторната програма на ФДФФ  C4

Стадо от 30 Късороги родопски говеда и Сиви говеда беше създадено през 2012г. Тъй като животните бяха телета, то през 2014 г с приплода стадото наброява 39 животински единици.  

12 елена лопатара бяха закупени от ловно стопанство с цел размножаването им, привличане и работа с ловци и ловни дружинки и възстановяването на вида в природата в следващи години. След няколоко жертви и нов приплод, сега животните са 11.  

Общо 52 животински единици са закупени досега по проекта и две ферми са закупени и ремонтирани в с. Ракитна и с. Мечкул. През 2014 стадата вече са 59 животински единици. 

26 кученца са произведени досега във фермите и са раздадени за компенсация за нападения от хищници. С3

Примитивна сезонна ферма, състояща се заграждение, навес за животни в село Ракитна беше ремонтирана и построена временна постройка за овчари. В селото ФДФФ се кооперира с двама животновъди и така привлече и концентрира добитък от още  63 животински единици.  

Друга ферма за крави край с. Мечкул беше закупена по проекта и ремонтирана. Там се отглеждат общо 60 крави, а ФДФФ е в съдружие с още 4 фермера. 

20 ха пасища бяха наети от ФДФФ за 5 години. 

167 ха пасища за сега са поддържани и изпасвани от стадата на ФДФФ.

 

Кооперирането с 6 местни животновъда и създаването на фермите в района концентрира повече храна за лешоядите и поддържане на пасищните екосистеми в по-голям мащаб. През лятото животните се местят в Пирин, като така поддържат оптимално и планинските пасища. 

Демонстрационните стада на ФДФФ и Компенсаторната програма в Кресненския пролом създават постоянна връзка и изградено доверие с местните животновъди, като досега екипът се е срещнал лично с над 155 фермера, които са били компенсирани от нападения на хищници C4. И с други около 80, които са се обаждали на ФДФФ за умряло животно, което да бъде транспортирано като храна за лешоядите.  

През изминалите две години от началото на проекта могат да бъдат наблюдавани процеси на видимо положително повлияване на пасищата и намаляване на почвената ерозия в района. Екипът на проекта подкрепя и споделя теориите на учения Allan Savory TED talks на ролята и поддържането на пасищните екосистеми за спиране на опустиняването и ерозията.