A1 Освобождаване на белоглави лешояди в природата и проследяване на белоглави лешояди

Очаквани резултати:

На десет белоглави лешояда ще бъдат инсталирани GPS/GSM и VHF предаватели, за да се събере важна информация за районите за търсене на храна, за нощуване и гнездене. Данните ще ориентират екипа на проекта как и къде да осъществят някои от другите заложени дейности по проекта.

Проследяването на птиците ще бъде излъчвано директно в сайта на проекта, за целите на по-голяма публичност и за образователна дейност.

 

Постигнати резултати вече:

41 белоглави лешояда са пуснати в природата в Кресненския пролом. На шест от тях са поставени GPS/GSM предаватели и два са екипирани с радио предаватели. По проекта са закупени 5 GPS/GSM предавателя, от които 4 са наново рециклирани. 5 радио предаватели са закупени. 

Актуалното проследяване на лешоядите може да бъде наблюдавано от всеки в Google Earth на проектната страница- E1. Link 

 Данните, за съжаление, ни отведоха до няколко умрели птици убити от токов удар. Няколко опасни електрически стълба доведоха до смъртта на 2 белоглави лешояда в района. Някой от тях бяха своевременно изолирани със средства на проекта С5 и със съдействието на ЧЕЗ.

Информацията от предавателите ни показа, че птиците се нуждаят от повече места за пиене на вода, така че ФДФФ изгради нови чешми за добитък и диви животни в района.

Компенсаторната програма на ФДФФ за стопани, чиито стада са нападнати от хищници се концентрира в местата, където белоглавите лешояди най-често пребивават и търсят храна, каквото е село Горна Брезница. Над 200 фермера са компенсирани от проекта досега C4

Благодарение на данните събрани, ние избрахме най-подходящото място за създаването на голяма ферма за крави, които се отглеждат пасищно, поддържат пасищните местообитания и служат за храна на лешоядите, когато умрат C1. Закупихме ферма в село Мечкул, която ремонтирахме.