Вълк

Вълк (Canis lupus)

Едър хищник, ловуващ дребни до средно едри бозайници, но понякога дори крави и коне. Разпространен е в голяма част от северното полукълбо, но на много места се нуждае от защита. Играе важна роля в осигуряването на храна за хранещи се с мърша видове, застрашени от изчезване.
Традиционното отглеждане на домашните животни в Югозападна България е важен фактор за доброто състояние на вълчата популация в района. Същевременно, честите атаки над стадата води до конфликт между собствениците им и хищниците. Резултатът е чест отстрел и поставяне на отровни примамки. Тези мерки нямат негативен ефект върху популацията на вълка, която остава стабилна през последните 20 години. Отровните примамки са незаконни и  носят вреда много повече на лешоядните птици и овчарските кучета, отколкото на самите вълци.