FWFF Facebook News Feed

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 3 new photos. Отново три вида лешояди в Котел. Освен, вече местните белоглави лешояди, през изминалите дни в района се появиха два египетски и един черен лешояд.

Again, three vulture species in Kotel. Out of the so far local population of Griffon Vultures, these days two Egyptian and a Black Vulture were present.

Posted 3 weeks, 2 days ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 4 new photos. Дни преди 24 май- Денят на българската просвета и култура, учители от Sou Krupnik и екипът на ФДФФ, успяхме да просветим още местни ученици от 6 и 7 клас за значимото биоразнообразие в “задния им двор” и начините да го съхраним. Честит празник на всички учащи и учители!
Bulgaria celebrates May 24 as the day of the Bulgarian Education and Culture. Days before FWFF team and teachers from the local school have launched an outdoor lesson to introduce students to the rich wildlife and conservation activities.

Posted 3 weeks, 6 days ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ created a poll. Гласувайте за името на новоизлюпеното лешоядче в Кресненския пролом. https://www.facebook.com/fwff.org/photos/a.325500077534136.76109.301750963242381/1649501638467300/?type=3&theater

Posted 1 month, 1 week ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ shared their post. Дайте име на новоизлюпеното малко от възстановяващата се колония на белоглавия лешояд в Кресненския пролом. Пишете тук. Награди след томбола за участвалите.

Posted 1 month, 2 weeks ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 6 new photos. Ученици от село Крупник ни показаха, че местната общност в Кресненския пролом не е безразлична към опазването на природата. Изледователският дух на нашите деца беше във вихъра си, а лешояди, елени, гарвани, гущери и костенурки се изпреварваха да им се покажат. Екипът на ФДФФ беше там да помага.
The students from the local school made us believe that the local community isn’t indifferent to conservation of wildlife in Kresna Gorge. The high exploratory spirit of the kids helped them to discover different species like vultures, deer, ravens, tortoises, lizards, etc. FWFF was there to support.

Posted 1 month, 2 weeks ago

Няколко кадъра от гнездото на лешоядите.
A few frames from the vulture’s nest.

Posted 1 month, 3 weeks ago

Отново има излюпено малко на белоглав лешояд в Кресненския пролом през 2018. Надеждата е жива!

A chick of Griffon Vulture hatched again in Kresna Gorge in 2018. The Hope is alive!
http://fwff.org/again-griffon-vulture-chicks-in-kresna-colony/

Posted 1 month, 3 weeks ago

Scroll down for EN:
Завръщането на лопатара. Популациите на дивеча и тревопасните животни (елени, сърни, диви кози) са намалели драстично в Кресненския пролом, вследствие на усилено бракониерство. Те са естествена храна за хищници- вълци, чакали, рис и мечка. Откакто балансът е нарушен, наблюдаваме „бум“ на нападенията на хищници над овчи, кози и говежди стада. Това конфронтира животновъдите и дивите хищни видове, а фермерите използват нелегални средства, като отровите, да ги убият и да се отърват от проблема. ФДФФ размножава вида, а пусканията започнаха.

Returning of Fallow Deer in Kresna Gorge is a project of FWFF to restore the balance between the large carnivores (bear, wolf, lynx and Jackals) and their natural food. In the last decades there is a rapid decline in the game populations’ number (deer species, chamois, etc.) due to illegal poaching. More and more large predators rely on attacks over the livestock. Farmers take revenge on carnivores and set illegally poison. The last result was over 30 Griffon vultures dead.

Posted 2 months, 3 weeks ago

В резултат на съвместни дейности между Фонд за дивата флора и фауна и служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД приключи работата по обезопасяване на рискови стълбове в Кресненското дефиле.
Fund for Wild Flora and Fauna has collaborated to the local electricity providing company CEZ in order to safeguard very risky electric pylons in Kresna Gorge
http://fwff.org/BG/a-risky-power-line-passing-through-kresna-gorge-was-safeguarded/

Posted 3 months ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ shared Спасителен център за диви животни/ Wildlife rescue centre’s post. Още една капка надежда и голяма стъпка за завръщането в България на символа на българската природозащита – брадатият лешояд.

Posted 3 months, 3 weeks ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ shared Hristo Peshev Photography’s photo.

Posted 4 months, 1 week ago

Все по-ограничени стават движенията на дивите животни, поради прегради и промяна на местообитанията от човека.

Posted 4 months, 3 weeks ago

За съжаление, тъй като към настоящия момент нямаме доверие в българските институции, НЕ одобряваме приемането на каквито и да е актове по дългосрочно отдаване за ползване на обществен ресурс (в т.ч. НП “Пирин”, Трън, Генерал Тошево и т.н.).
С пожелания за здраве и просперитет, очакваме Новата 2018 година, в която е предвидено началото на освобождаването на черни лешояди в Стара планина, с което се очаква този изчезнал от страната вид да бъде възстановен.

Posted 5 months, 3 weeks ago