ФДФФ във Facebook

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ shared Vulture Conservation Foundation’s post. Началото на проекта за връщане на черните лешояди в Стара планина. Подготовката на Котленска планина за връщане на този вид ни отне 20 години. #VulturesBackToLIFE

Posted 1 day, 12 hours ago

EN follows

Начало на размножителния сезон за белоглавия лешояд в Източна Стара планина – 12 двойки демонстрират гнездова активност и две вече снесоха своите яйца. Над 60 индивида в Котленска планина и Природен парк „Сините камъни“.
Очакваме също новини от Природен парк „Врачански Балкан“.

Start of the breeding season in Eastern Balkan Mountain – 12 pairs perform nesting activity, while two so far laid their eggs. Over 60 individuals are now present in Kotel Mountain and the Sinite kamani Nature park.
News from Vrachanski Balkan Nature park are awaited too.

Posted 3 weeks ago

Posted 4 weeks, 1 day ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 5 new photos. 24/7 грижи за хищните птици в Кресненския пролом се отблагодаряват с 50+ белоглави лешояда, копулация на двойки и наблюдения на морски орел .
Our conservation efforts 24/7 and providing feeding for birds of prey in Kresna Gorge leads to established core of 50+ Griffon vultures, new breeding attempts and welcome guests- White-tailed eagle.

Posted 1 month ago

Posted 1 month, 3 weeks ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 3 new photos. Scroll for EN. Откъде взимате лешояди за проектите в България?- От рехабилитационни центрове в Испания, но често и от европейски зоопаркове, които ги разможават, като Bioparc – Zoo de Doué la Fontaine във Франция.
Как пристигат птиците?- Често зоопарковете ги изпращат с полет до София и поемат транспортните разходи. А понякога самият собственик на зоопарка Pierre Gay идва и ги пуска.
Защо ги подаряват за проекта?- Чест е за зоопаркове да помагат за възстановяване на дивата природа по света. Чувството да пуснеш на свобода обгрижено животно, родено в клетка, е страхотно.
Where do the vultures for the project in BG come from? – Most often from Rehab Centers in Spain. At other times, European Zoos, like Bioparc – Zoo de Doué la Fontaine, raise vultures ex-situ and donate them.
What way do vultures come here? – Usually the zoo sends vultures in cargo on aircraft, as it pays for the shipment too. Sometimes the Zoo owner himself Pierre Gay comes to release the donated vultures.
Why do zoos donate animals to the in-situ projects?- It is an honor and extreme pleasure to let the animals fly/run free in the wild, once were raised in the zoo, and to boost the local population in need.
http://fwff.org/television-francaise-1-tf1-is-filming-the-donation-of-vultures-from-france-to-bulgaria/

Posted 2 months, 1 week ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 30 new photos — with Hristo Peshev and Деница Лонтова. На 7-9 декември в НП Месолонги-Лагуни Етолико – Акарнаника планина в Гърция се проведе работна среща с име „ Бъдеще за лешоядите на Балканите: Справяне със заплахите и изграждане на мрежа за сътрудничество“ . На срещата присъстваха представители на почти всички балкански държави от правителствени, общински и неправителствени институции.

An International workshop: “The future of Vulture in Balkans: tackling threats and building network opportunities” was held on 07-09 December 2018 in Messolonghi, Greece. Participants from different Balkan countries took place. They varied from representatives of governmental and municipal institutions to NGO and local community members.

http://fwff.org/the-future-of-vulture-in-balkans-tackling-threats-and-building-network-opportunities/

Posted 2 months, 1 week ago

Честита 30-годишнина на Зелени Балкани!

Posted 2 months, 2 weeks ago

2300 лешояди са изтровени през последните 20 години на Балканите- това казва проучване на Vulture Conservation Foundation. Да припомним, че най-големите заплахи за хищните птици тук са още рисковите електропреносни мрежи, бракониерството, ветроенергийните паркове, безпокойството, липса на достъпна храна и на места за гнездене и други. Има десетки добри решения и примери за поддържане на баланса между икономическия прогрес и опазването на хищните птици.
A new study as part of Vulture Conservation Foundation project estimates a shocking 2,300 #Vultures have been poisoned on the Balkan Peninsula in the last 20 years. The major threats for birds of prey here remain poisoning, but also electrocution, poaching, disturbance, collisions with the wind turbine blades, lack of available food and loss of habitats. There is so much know-how already to avoid sacrificing birds of prey population for the economic growth though. #VulturesBackToLIFE
https://www.4vultures.org/balkan-poison-study-press-release/?fbclid=IwAR3CnHAipDR_4Wh-Y-j8I2hymbmpmS0xwjhTs32Sh0VoHid3O4kh81djRYM

Posted 2 months, 3 weeks ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ shared Embassy of Switzerland in Bulgaria / Посолство на Швейцария в България’s post. Интересно решение в Швейцария. Дали рогата на тези животни не са им необходими за да се пазят от хищници? В Швейцария, явно нямат този проблем.

Posted 2 months, 4 weeks ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 5 new photos. Трите нулевогодишни карталчета, Боян, Острава и Рига, които бяха пуснати в Котел през лятото, започнаха своята дълга „младежка“ миграция, както се очакваше. Надяваме се да се опазят здрави и живи, за да се върнат в Котел напролет, когато ще бъде освободена по-голяма група картали, адаптираща се месеци наред на място. Боян е в северен Ирак, Рига е на остров Китира до Пелопонес, а Острава последна мина по билото на Стара планина, близо до София и над Благоевград, за да достигне Халкидики.

The three juvenile Black vultures- Boyan, Ostrava and Riga, which have been released by hacking method in Kotel last summer, have started their long distant “youth” migration to the south. Hopefully, they will keep alive and in good condition to come back in spring and to join the group of older Black vultures to be released in Kotel. Boyan is now in Northern Iraq, close to Dukan Lake. Riga is currently on Kythira island next to Peloponnese. Recently, Ostrava followed the Balkan Mountains and went south along Struma Valley to reach Halkidiki peninsula in Greece. #VulturesBackToLIFE

Posted 3 months ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 3 new photos. Нулевогодишният (2018) белоглав лешояд Нелсън, който беше маркиран в Кресна, обикаля Арабския полуостров, но връзката ни прекъсна влизайки в Йемен. Връщайки се обратно на територията на Саудитски Арабия, данните от последните 15 дни бяха изтеглени и показаха, че Нелсън се е въртял основно покрай град Сана.
The immature (2018) Griffon vulture Nelson was equipped with satellite transmitter in Kresna Gorge. Its journey brought our team (on Google maps) to Arabic Peninsula. We have received frequent data from Saudi Arabia, but as soon as the bird entered Yemen it stopped. Later on, coming back to Saudi Arabia, we got all the locations from the last 15 days and found out the vulture had been mainly wandering around Sanaa.

Posted 3 months, 1 week ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 5 new photos. Продължаваме да следим движенията на лешоядите във Врачански Балкан. Два лешояда бяха маркирани и пуснати от волиерата там. През 2018 общо са установени 15 двойки белоглави лешояди- 10 в северните и 5 в източните части на Парка. От тях 9 двойки имат гнездови успех и отглеждат по едно малко. Наблюденията показват, че ежемесечно са установявани около 30-60 белоглави лешояда. #VulturesBacktoLIFE
Journeys of Griffon vultures seem more interesting than ever. Two vultures had been caught, tagged and released from the aviary at Vrachanski Balkan NP. In 2018 the Park hosts 15 pairs and 9 chicks have been fledged. 30 to 60 vultures have been counted monthly in the Park.

Posted 3 months, 1 week ago