ФДФФ във Facebook

Здравейте приятели,
тъй като много от вас ни питат с какво могат да помогнат по случая с лешоядите….За момента най-важна е намесата на институциите. За нейното иницииране, разчитаме и на обществения отзвук. За това всяко разпространение на информация е важно и полезно. В допълнение на това бихте могли:
- ДА УЧАСТВАТЕ В ТЪРСЕНЕТО НА ОТРОВИТЕ НА ТЕРЕН – екипът на ФДФФ обследва детайлно района. Става дума за труднопроходими терени в Пирин и Малешевска планина. За участие в дейността са подходящи само хора с опит в преходи, в пресечени терен, които са снабдени с високопроходима кола/коли и имат желание и готовност да отделят време и собствени средства за издирването. Идеята е тези екипи да бъдат напълно самостоятелни и след съгласуване с ФДФФ да обследват даден район като търсят отровени животни или примамки. Намирането на примамките е трудно и времеемко. Терена е тежък и рисков. Поради крайно ограничено време на екипа на ФДФФ, погълнат изцяло от дейностите на терен, е изключително важно, хората които имат желание да помогнат да бъдат напълно самостоятелни, тъй като няма да има възможност за логистична подкрепа (като вземане, разставяне по места и пр.). Екипът на ФДФФ може да предостави място за спане в базата си в село Ракитна. Ако отговаряте на ВСИЧКИ условия, моля да се свържете с ФДФФ на тел. 0897820785 – Христо Пешев.
Молим хората, които не отговарят на условията, да не се обаждат, въпреки голямото си желание и мотивация да помогнат, защото биха били в тежест в този напрегнат момент, а целта е по-голяма оперативност на терен.
- Бихте могли да подпомогнете работата на ФДФФ в района, чрез дарение на банкова сметка на Фонд за дивата флора и фауна – BG13UNCR96601093236424 в Уникредит Булбанк.
- Можете да превеждате текстовете на новините на английски език – за контакт Елена Стоева – Зелени Балкани, etilova@greenbalkans.org /моля, да ни пишат само хора, с професионално ниво на познаване на езика/.
- Можете да ни предоставите професионални фотографии на лешояди, за целите на информационната кампания, свързана със случая. Ако има фотографи, които биха искали да помогнат, моля да се свържат с Елена Стоева – Зелени Балкани, etilova@greenbalkans.org.
Благодарим на всички за подкрепата и съпричастността!!!!

Posted 1 day, 11 hours ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 2 new photos — with Мосв Пресцентър. След 60 години историята се повтори… – ОТРОВАТА затри отново белоглавия лешояд в Пирин.
Логото на Националния парк (планина с глава на орел), отново ще си остане само рисунка без значение.
За две седмици почти изчезна новосъздадената в последните години колония на белоглавия лешояд в Кресненския пролом/Пирин. Шест доказано отровени мъртви белоглави лешояди (а вероятно повече от 15, все още неоткрити), вълци, лисици, гаравни и кучета. С изключение на РИОСВ и БАБХ, които се постараха да приложат наличното несъвършено законодателство, станахме свидетели на вяло отношение от ИАГ и Полиция. Спешно е необходимо: 1. Да се създаде специализирано звено към областните дирекции на МВР за действие при престъпления срещу природата; 2. Да се приложи комплекс от мерки от страна на държавата за решаване на конфликта между животновъдите и вълка; 3. Националните и природните паркове да се ангажират с дейности по възстановяването на лешоядите, чрез преки дейности по възстановяването им и с поддържане на площадки за подхранване.

Posted 3 days, 7 hours ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 7 new photos — with Мосв Пресцентър. ОТРОВИ в Кресненския пролом!
Има отровени лешояди, дива свиня, ловни и овчарски кучета.

Голяма опасност грози новосъздадената колония белоглави лешояди в Дефилето и Пирин.

Примамки са заложени на няколко различни места в землищата на Кресна, Стара Кресна, Ощава и Крупник.

РИОСВ – Благоевград, полицията и БАБХ, провеждат разследване.

Природозащитни организации издирват примамките за да предотвратят по-големи щети. Оказват помощ на властите.

Моля, подавайте информация при съмнение за открито отровено животно или примамка (месо или цял труп на животно) на тел. 073 88 51 60 – РИОСВ- Благоевград и 0879914112 РДГ- Благоевград

Posted 1 week, 6 days ago

На 15.02.2017 за пета поредна година наблюдавахме черен лешояд в Кресненския пролом.

On 15.02.2017 in fifth year in a row, a young Black Vulture in Kresna Gorge was observed.

Posted 1 month, 1 week ago

Scroll down for English…

Започна гнездовият сезон за белоглавите лешояди в Кресненския пролом

Една двойка мъти, две се готвят да снесат, а три други се чудят, дали да загнездят в Дефилето или на Демир Капия в Македония. Първите три споменати двойки са само от птици пуснати в Дефилето. Втората група от три двойки са смесени с по един български и един македонски лешояд. Вероятно затова, все още не са се разбрали, къде да се установят – на идеалните варовикови скали на Демир Капия или близо до добре заредения „ресторант“ за лешояди в Дефилето.

The nesting season for Griffon Vultures in Kresna Gorge has begun

One pair is now laying, while other two are preparing their nests and are close to have their eggs in Kresna Gorge. These are all pairs of birds released in the Gorge. Three other pairs are of mixed origin – one partner native to Demir Kapia in Macedonia and one partner released in the Gorge. So the last three pairs are still in doubt, whether to start breeding on the excelent cliffs in Demir Kapia in Macedonia or close to the very good vulture „restourant“ in Kresna Gorge in Bulgaria.

Posted 1 month, 2 weeks ago

Една снимка от август 2016. Познайте къде е правена.

A picture from august 2016. Guess where is it taken from.

Posted 1 month, 4 weeks ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ shared Hristo Peshev Photography’s photo.

Кресненско дефиле 24.01.2017
Kresna gorge 24.01.2017

Posted 2 months ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 4 new photos. Scroll down for English:

Предствяме ви отчета ни за 2016 за лешоядите в Кресненския пролом. На английски с резюме на български.
206 подхранвания, близо 50 тона храна, 6-8 двойки, 2 успешно отгледани малки, 61 екз. максимален брой едновременно наблюдавани и 110-130 екз. общо идентифицирани за годината белоглави лешояди, 2 египетски лешояда, един картал и морски орел е равносметката за 2016.

Here is the pdf of the new Annual report for the reintroduction of the Griffon Vulture in Kresna Gorge in 2016.
About 50 tons of food provided in 206 events, 6-8 Griffon Vulture pairs formed, 2 successfully fledged young, 61 ind. new record number of Griffons seen at once, 110-130 ind. identified throughout the year, 2 Egyptian Vultures, a Eurasian Black Vulture and a White-tailed Sea Eagle is the account for 2016 in Kresna Gorge.

http://fwff.org/docs/Kresna-Gorge-Griffon-Vulture-re-introduction-2016.pdf

Posted 2 months, 2 weeks ago

Получихме информация от РИОСВ Благоевград за бедстващи белоглави лешояди, край пътя в Кресненския пролом. Ако някой има преки впечатления за ситуацията – състояние на птиците, местоположение, пътна обстановка или е на място и може да ги предпази да не излизат на пътя, нека пише тук. Наш екип пътува към мястото.

Posted 2 months, 3 weeks ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added a new photo.

Posted 2 months, 3 weeks ago

https://youtu.be/NEVryhlZ-Q4
Няколко кадъра които заснех преди дни в Кресненското дефиле.
2016 година беше много добра за лешоядите, днес на площадката имаше около 60 птици. За първа година имаме успешно отгледани и излетели малки, а възрастните вече се готвят за новия размножителен сезон, заемат гнезда и правят брачни полети.
Посетиха ни черни и египетски лешояди.
Видото е в HD в youtube.

Posted 3 months ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ shared Hristo Peshev Photography’s album.

Posted 4 months ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 2 new photos. EN follows:

61 белоглави лешояди в Кресненския пролом- нов рекорд за наблюдавани наведнъж птици от вида в района. Дни преди края на ЛАЙФ проекта „Живот за Кресненския пролом“ (дейността не приключва), отчетохме нов най-голям брой белоглави лешояди наблюдавани едновреммено в Кресненския пролом, след началото на раинтродукцията на вида в района през 2010. Това се случи точно в официалния ден за преброяване на белоглавия лешояд на Балканите – 19.11.2016. Така Кресненският пролом се нарежда на едно от челните места, сред важните райони за вида на Балканите.
В същото време колонията в Котел показва стабилност и на преброяването беше представена с 29 лешояда, калкото и миналата година.

Sixty-one Griffon Vultures in Kresna Gorge – a new record breaking number for observed at once individuals from the species in the area. Few days prior to official end of the LIFE for Kresna Gorge project (the action continues), we counted new biggest number of the species since its reintroduction in Kresna gorge in 2010. This happened just at the official census of the species in Balkans 19.11.2016. This way Kresna Gorge accounts as one of the most important sites for the species in Balkans.
The colony in Kotel keeps stable and accounts for 29 individuals – the same number like the last year.

Posted 4 months, 1 week ago