ФДФФ във Facebook

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 2 new photos. EN follows:
Нова гнездяща колония на белоглав лешояд, с минимум 3-4 двойки, беше открита в Македония от колегите ни от Асоциация „Аквила“, с помощта на нашите „лешояди-шпиони“. Тя е позната на орнитолозите от началото на 80 години на XX век, но по-късно изчезва. Като превантивна мярка срещу заплахи, като тази с отравянето на колонията в Кресна през март 2017, започнахме поставянето на GPS/GPRS предаватели и „вербуваме“ белоглави лешояди, с които следим къде ходят и установяваме опасните за тях места и ситуации. Именно те ни разкриха новата колония, а колегите от Македония я доказаха с наблюдения на терен.

A new breeding Griffon vulture colony in Macedonia turned up thanks to the recruiting of wild Griffon Vultures as against-poison „spies“. GPS/GPRS transmitters attached to captured birds in Kresna gorge turned them to “spy vultures” and have revealed the precious information to the colleagues from NCA „Aquila“ last days. There are confirmed 3 and it is possible that 4 active nests are present, unknown until recently. The site is a former colony of vultures from the early eighties, lately extinct. Tracking of vultures from Kresna Gorge is an excellent way to timely get out information about different threats as poisoning and poaching. The tracked birds „reported“ the site and our Macedonian colleagues confirmed by field observations, there is a colony of Griffon Vultures unknown so far.

Posted 3 days, 10 hours ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 2 new photos. Лешоядите в Пирин.
Обадете ни се, като ги видите!

Здравейте, отново настъпи най-горещата и суха част на лятото и белоглавите лешояди от Кресненския пролом (тези, които оцеляха след трагичните събитя от март 2017 и техни гости) за поредна година се преместиха за летуване във високите части на Пирин. Ще се радваме да споделите с нас всяка информация (брой, дата, място, поведение и т.н.) и/или снимки за наблюдавани лешояди във високите части на Пирин, а може би и на Рила.
Моля, разпростанете до ваши приятели, колеги и познати, че очакваме данните на съобщения до ФБ страницата на ФДФФ. Вашата информация, ще ни помогне да преценим, дали, и доколко е възможно, колонията в Кресненския пролом/Пирин, да се възстанови от останалите птици и такива, които са се присъединили към тях. Всички подали такава информация, ще бъдат упоменати в годишния доклад за състоянието на вида в района.

Posted 2 weeks, 1 day ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 4 new photos. Scroll down for English:

Три вида лешояди в Котел

За трета поредна година, на площадката на ФДФФ за подхранване на лешояди в района, са установени три от четирите вида европейски лешояди. Черен лешояд с номер 88 и предавател, маркиран в Дадя (Гърция), Египетски лешояд със сателитен предавател, наречен Илияз (маркиран в Източни Родопи през 2012 от БДЗП), и местни белоглави лешояди са снимани едновременно (вижте снимките). През тази година, изчезналите от десетилетия от Котленска планина, черен и египетски лешояд, поставиха рекорди по присъствие в района – 2 различни черни лешояда и мин. 5 различни египетски лешояди са установени до момента.

Three vulture species in Kotel

were registered together for third year in a row, at the vultures feeding side, managed by FWFF. A Black Vulture with number 88 and a transmitter, marked in Dadia (Greece), Egyptian Vulture with transmitter – named Iliaz (marked in 2012 in Eastern Rhodopes by BSPB) and some of the local Griffon Vultures appear simultaneously (see the pictures). The Black and the Egyptian Vultures were extinct from the area for decades and this year a record presence was registered – so far two different Black Vultures and at least 5 different Egyptian Vultures.

Posted 3 weeks, 1 day ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 2 new photos. Scroll down for English.

Надеждата за колонията в Кресна е жива…

На 22.06.2017, единственото маркирано малко от колонията на белоглавия лешояд в Кресненския пролом се завърна на родното си място. През 2016 при първото успешно гнездене на вида в Дефилето, едното от двете родени през годината малки беше маркирано с пръстен В74 и крилна марка ХХ. То беше кръстено Маргарете, на Маргарете Ротмайр от Клуба на приятелите на Зоопарк Виена, които от години подкрепят финансово проекта. Младата птица, вероятно е била на юг през зимата, както правят повечето младежи от този вид. Така е пропуснала драматичните събития от месец март 2017, когато цялата колония беше отровена. Между отровените птици беше и таткото на „Маргарете“. Наблюдението дава надежда, за новото начало на колонията. Напоследък в района се наблюдават между 5 и 12 птици и екипът ни събира нови сили да продължи работата.

The hope for the colony in Kresna Gorge is alive…

On 22.06.2017, the only marked Griffon Vulture chick from the first two born in 2016 in the Kresna Gorge has returned to its birth place. This chick was marked in the nest in 2016 with green ring B74 and wing-tag XX and was named Margarette after Margarette Rotmair from Friends of Vienna Zoo, which for years were supporting the project financially.
The young bird, was probably on its winter vacation to the south, as most of the youth from this species do. This way it luckily missed the dramatic case of poisoning in March 2017, when all the colony including the „Margarette“s father were poisoned.
The observation gives us the hope for the new beginning of the the colony. Currently 5 to 12 birds are observed and our team gains enthusiasm to continue to work.

Posted 3 weeks, 2 days ago

Браво! Ученици от Професионална гимназия „Асен Златаров“ – Видин изработиха този клип на темата- Природата и ние. Направен е по проект „Съдружници на животните“ на програма „Роботика за България“.
https://www.youtube.com/watch?v=CUEbceGl1Q4

Posted 1 month ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 2 new photos. Знаете ли какво представят тези карти? Жокер: Свързано е с изчезнал вид от България и планове за възстановяването му.
Do you know what are presenting these maps? It is related with an extinct species in Bulgaria and the plans for its recovery.

Posted 1 month, 1 week ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ shared Голямото завръщане’s photo. Най-сетне „Голямото завръщане“ идва в Благоевград. Заповядайте в музея!

Posted 1 month, 2 weeks ago

„Децата са бъдещето. Ние всички сме деца на тази земя и трябва да знаем колко е важна тя за нас. Равносметката от екокатастрофата в Кресненското дефиле е, че е нужно да научим малчуганите защо е важно да пазим природата. Те могат да го разберат.“
Автор и художник: Минчо Тодоров

Posted 1 month, 2 weeks ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 3 new photos. ТЪРСИМ ДОБРОВОЛЕЦ! Проектант за изготвяне на универсален проект за изграждане на волиера, площадка за подхранване и яма за трупосъбиране. След трагичната съдба на голяма част от колонията на белоглави лешояди в Кресненския пролом, ФДФФ ще предложи на общини и паркове поставянето на площадки за хищни птици на повече места наоколо. За да ги убедим ни трябва план (технически и финансов), който да им бъде предоставен предварително. Повечето площадки ще намалят риска от попадане на отровни примамки на лешоядите и ще въвлекат местните власти в процеса на опазването им. Моля, пишете в лично съобщение!

Posted 1 month, 3 weeks ago

EN follows: Представяме ви двуезичен отчет на проекта „Живот за Кресненския пролом“. Той е насочен към хората, които не са професионалисти в опазването на хищни птици, но обожават да ги наблюдават и искат да ги има.
We are pleased to introduce LIFE for Kresna Gorge report. It is dedicated to non-specialized readers, who love birds of prey and support conservation efforts. http://fwff.org/docs/LIFE%20for%20Kresna%20Gorge%20LIFE11%20NATBG000363.pdf

Posted 2 months ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 6 new photos. ЗАДАНИЕ за доброволци!
Скоро ще започне пускането на черни лешояди на няколко места в България. Те строят гнездата си на борове, израсли върху скали. Имаме за цел да засадим 4000 борчета на недостъпни места върху скали. Начинът е със семена, които алпинисти ще разпръскват в целевите масиви. Ето начин да помогнете: сега е времето за събиране семена от черен бор! Избирате борове във вашето населено място, добре е да има плочки или асфалт отдолу, защото ще виждате и събирате по-лесно крилатките със семената. ВНИМАВАЙТЕ от смолата и полена! Слагате ги в салфетка и буркан, надпишете населеното място откъдето са събирани и ни ги изпращате по пощата- ПК78 , Благоевград 2700. Около 40000 семена са един кг. 1/10 се хващат, има технология преди разпръскване. ПРОСТА, но ЕФЕКТИВНА дейност за създаване на субстрат за гнездене на този вид!

Posted 2 months ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 2 new photos. Картал и египетски в Котел + местните белоглави = три вида лешояди за четвърта поредна година в района, където преди 2008 ги нямаше от десетилетия .

Black and Egyptian vultures in Kotel + the local Griffons = three vulture species in the area, where prior to 2008 were none for decades.

Posted 2 months, 1 week ago

Life for Kresna gorge
Project objectives:

1. Reduce the impact of direct persecution of birds of prey in SW Bulgaria
2. Reduce the impact of indirect threats on birds of prey in SW Bulgaria
3. Restore the populations of species emblematic for the area
4. Maintain and enhance the habitat for birds of prey, reptiles and mammals in Natura 2000 site designated for these species
5. Create positive attitudes to birds of prey in key audiences

Posted 2 months, 1 week ago