ФДФФ във Facebook

Призоваваме да се употреби цялата строгост на Закона. Няма никакво извинение за това деяние.

https://dariknews.bg/regioni/blagoevgrad/zaloviha-brakonieri-ubili-diva-koza-v-np-pirin-2061967

Posted 12 hours, 51 minutes ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ shared a Page. Котленските белоглави лешояди участват в игрален филм. Гледайте новия български филм „Възвишение“ по едноименния роман на Милен Русков. В него главните действащи лица са котленец (Гичо) и жеравнененц (Асенчо). На два пъти, за повече драматизъм, във филма се появяват и белоглави лешояди, които по онова време са били повсеместно разпространени в България. Но в средата на ХХ век, видът почти напълно изчезва от страната.
Птиците, които се появяват във филма, бяха заснети от екипа на продукцията именно в Котел, където белоглавият лешояд се завърна след около 50-годишно отсъствие, в следствие инициативата и усилията на ФДФФ и сродни природозащитни организации (http://www.greenbalkans.org/VulturesBack/bg/).

https://www.facebook.com/Vuzvishenie/?hc_ref=ARQYBdT_NVfWGhziyA55rg2lrJWp4MKw52vsHMWMY1_hkoMzOEvhIPtH0ItLt5ro9f0

Posted 1 week, 3 days ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 3 new photos. Scroll down for English:

В момента имаме 11 белоглави лешояди с предаватели, като те са резпределени в почти всички важни места за вида в България и Балканския полуостров (виж картата).
Особен интерес представлява Алексис, който е от гръцката колония на вида до Месолонги, и който от 23.09.2017, когато започна своята миграция, измина над 4000 км и в момента е близо до Мека в Саудитска Арабия. В този преход той направи няколко неща, които виждаме за първи път – обиколна миграция – от Южна Гърция на север и изток до Босфора и оттам на юг, заобикаляйки Средиземно море. Най-дълъг прелет за един ден – 375 км. Най-голяма достигната височина 4175 м. Ще ви държим в течение за неговите пътешествия и за всичко важно около проследяваните птици.
——————
Currently, we have 11 Griffon Vultures with transmitters and they are distributed in almost all important places for the species in Bulgaria and the Balkan Peninsula (see map).
Of particular interest is Alexis, who is from the Greek colony of the species near Messolongi and who from 23.09.2017, when he started his migration, traveled over 4000 km and is currently near Mecca in Saudi Arabia. In this trip, he did a few things we see for the first time – a round migration – from southern Greece to the north and east to the Bosporus and then to the south, looping the Mediterranean Sea. Longest day pass – 375 km. The highest reached height – 4175 m. We will keep you informed about its trips and whereabouts, as well as everything important around the birds being tracked.

Posted 1 month ago

Отново отрова погуби десетки диви и домашни животни между Долно и Горно Церово

След пет месеца историята се повтаря и днес са открити отровени диви свиня, кучета, птици между Долно и Горно Церово. Сигналът е подаден днес до РИОСВ Благоевград.
Надяваме се да няма лешояди сред жертвите! След месеци положени усилия, колонията в Кресненския пролом успя да се възстанови до 25 птици.
След случая с отровени и убити над 30 белоглави лешояди в Кресненския пролом през април тази година, беше сезирана прокуратурата и държавните органи. Мястото на тровене беше локализирано от институциите и беше доказано от БАБХ с лабораторни токсикологични анализи, специално проведени в испанска лаборатория. Оказа се труп на крава, наръсен с отрова, край село Церово, покрай който бяха намерени труповете на няколко лешояда, диви прасета, лисици и др.

Търпението ни към държавното обвинение се изчерпва, след като случаят от април все още „отлежава“, въпреки че местопрестъплението е открито и доказано от БАБХ. Кравата, наръсена с отрова, също е идентифицирана със своя собственик. Разследването е неясно докъде е, а обвинение все още няма.
Законът предвижда много строго наказание за такова престъпление срещу природата, ако то се докаже.
Този случай (сериен) ще бъде описан надлежно и изпратен до служители в Европейската комисия (Главна Дирекция „Околна среда“), откъдето се администрира Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ и Програма „Лайф+“.

Posted 1 month, 1 week ago

Scroll down for EN:
Младите лешояди започнаха своята миграция, с тях е и младият лешояд Алексис. Излюпен в Гърция и снабден с наш предавател. Интересно е че пътят му започва от южна Гърция и за това първо лети на североизток, посещавайки междувременно площадката за подхранване в Дадя, и след това мина през Босфора. Надяваме се първото му пътуване да е успешно и пак да го видим на Балканите следващата пролет.

The young vultures started their migration, with them is the young vulture Alexis. Hatched in Greece and equipped with our transmitter. Interestingly, his route starts from southern Greece, for this reason he first flew to the northeast ,visiting the Dadia feeding site on the way and then went through the Bosphorus. We hope his first migration will be successful and we will see him again in the Balkans next spring.

http://fwff.org/the-migration-of-alexis/

Posted 1 month, 2 weeks ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 3 new photos — with Saša Marinković. Между 45 и 58 белоглави лешояди в Котел (нов рекорд) + 2 млади морски орли (единият с неразчетен бял алуминиев пръстен).

Between 45 and 58 Griffon Vultures in Kotel (a new record) + 2 young White-tailed Sea Eagles (one of which with unreadable white aluminum ring).

Posted 2 months ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ shared Associazione CERM Centro Rapaci Minacciati’s post. Scroll down for EN:

Eгипетският лешояд Аполо, който беше експеримернтално освободен в Италия, една година по-късно от годината на отглеждане в неволя, тръгна на юг от мястото на освобождаване и през Сицилия, по най-късия път през Средиземно море достигна Африка.
Този експеримент вече отговори положително на трите въпроса, на които трябваше да даде отговор:
1. При забавено освобождаване, ще се научи ли младата птица да лети и да се храни в природата?
2. При забавено освобождаване, ще мигрира ли младата птица в правилното време и посока?
3. Ще успее ли да прекоси Средиземно море с минимални усилия и правилно планиране, като намери най-късия път?
Спазването на тези условия означава, че птицата следва други опитни птици и/или проявява по-зряла преценка за проблемните ситуации, каквато всъщност е идеята на която е базиран експериментът.
Днес вече знаем, че тоговорите на тези въпроси са положителни и вече сме сигурни, че има още резерви за спасяване на българската популация на вида.
Ще е интересно да чуем мнението на скептиците.

The Egyptian Vulture, Apollo, who was experimentally released in Italy one year after the year of fledging, went south from the place of release in the optimal time and direction through Sicily, on the shortest route through the Mediterranean Sea to Africa. This experiment has already responded positively the three questions that required answers: 1. In case of delayed release, will the young bird learn to fly and feed on its own in nature? 2. In case of delayed release, will the young bird migrate in the right time and direction? 3. Will it be able to cross the Mediterranean with minimal effort and proper planning by finding the shortest route? Adherence to these conditions means that the bird follows other experienced birds and/or makes better assessment of the problematic situations – actually the idea of which is based on the experiment. Today we already know that these questions are answered positively and we are already sure that there are still reserves to rescue the Bulgarian/Balkan population of the Egyptian Vulture. It will be interesting to hear the opinion of the skeptics.

Posted 2 months, 1 week ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 8 new photos. Scroll down for EN:

Днес 25 лешояда летяха над Кресненското дефиле, най-големият брой след голямото отравяне през март. Освен местни птици имаше много немаркирани и две от Сърбия.

Today, 25 vultures were flying in the Kresna Gorge. Тhis is the largest number of vultures after the poisoning in the Kresna Gorge in March 2017. Besides the local birds, there were many unmarked ones, and two marked in Serbia.

Posted 2 months, 2 weeks ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ published a note. ИЗЯВЛЕНИЕ от Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ)

Posted 2 months, 3 weeks ago

Scroll down for EN:

Картата на движението на белоглавия лешояд В69- Балкан от последните три дни 26-28.08.2017. Нагледен пример за:
1. Това, как работи следенето на птиците, като мярка срещу отравяне – GPS точка на всеки 5 минути и получаване на данните на всеки 4 часа.
2. Значението на Важните места за лешоядите. В този дълъг преход от над 700 км, птицата е кацала на известни места, където се полагат грижи за лешоядите – Каймакчалан (Гърция), Витачево (Македония), Кресненския пролом, НП Пирин и Студен кладенец в Източни Родопи (България).
Концепциите и за двете неща трябва да се доразвият и приложат по-мащабно.

A map of the movements of the Griffon Vulture B69- Balkan from the last three days 26-28.08.2017. It is agood example for the following:
1. How it works the tracking of the birds as a poison control action – GPS fixes taken every 5 min and data download every 4 hours.
2. The importance of the network of Vulture Safe Areas. The bird has made an over 700 km and landed only in the well knon vulture sites where some conservation work is going on – Kaymakchalan (GR), Vitachevo (FYROM), Kresna Gorge, Pirn National Park and Studen kladenets (Eastern Rhdopes) in Bulgaria.
The two concepts should be further developed and widely applied.

Posted 2 months, 3 weeks ago

Пожарът не представлява опасност за лешоядите в Кресненското дефиле. Гнездата, които бяха на скалата, където сега гори огънят, бяха провалени още през пролетта, в следствие на тровенето.
Птиците са добре и се качиха в Пирин (виж картата). Към момента няма опасност и за птиците в адаптационната волиера и площадката за подхранване.
За съжаление не може да се каже същото за наземните животни. Наблюдават се десетки изгорели костенурки.

Posted 2 months, 3 weeks ago

Scroll down for EN:

Лятото свършва в Котленска планина. Египетските лешояди отлитат на юг, а белоглавите сe приготвят за зимата и новия гнездови сезон, след като вече тазгодишните малки са отгледани. Избират партньори и места за гнездата си, и трупат резерви, чрез чести хранения.

The summer is ending in Kotel Mountain. Egyptian Vultures leave the area and go south, while the Griffons prepare for the winter after the chicks of the year, so far, have fledged. They now search for partners and nesting sites for the next breeding season, while gain reserves through frequent feedings.

Posted 2 months, 3 weeks ago