ФДФФ във Facebook

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 4 new photos. От 15 август, карталчетата Боян ( на 110 дни) и Острава (на 119 дни) пишат новата история на вида в Стара планина. След прекарани 22 дни в хака в Котленска планина, те отлетяха. Стоят заедно и упражняват полета си. Карталите са в компанията на див черен лешояд, пребиваващ в района от дни. Към компанията на картали се присъединиха с интерес египетски и белоглав лешояд. Въобще, купон!
It is a great moment we experienced the day before yesterday (15.08.2018), when in the morning first Boyan (110 days old) and after that Ostrava (119 days old) have fledged from the hack in Kotel mountain after 22 days of hacking. They stayed together and intensively were exercising wing beats. They spent the night on the ground. The same day a wild 3-4 years old Black Vulture appeared n the area. Yesterday, 16.08.2018 first Griffon and after that Egyptian and the Black Vulture tried to land next to them.

Posted 8 hours, 44 minutes ago

Поредно лято лешоядите от Кресненския пролом се качват високо в Пирин и Рила. Те са привлечени от ниските температури, наличието на вода и храна (умрелите от мълнии или от други природни бедствия животни). Моля, оглеждайте се за тези прекрасни птици и ни пишете! Нужни са ни данни за броя им, дата и час, точно място на наблюдението. Снимки, инфо за времето и други обстоятелства са добре дошли също. Лешоядът V3 е проследен с GPS в НП Пирин, вероятно в група с други, немаркирани, птици.

Posted 9 hours, 17 minutes ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 4 new photos. В резултат на съвместни дейности между проекта „Нов живот за лешоядите” и ЕВН България приключи работата по обезопасяване на рискови стълбове в Котленска планина. Дни преди да излетят карталите, успяхме да минимизираме риска от токов удар за тях и белоглавите лешояди в района. Бяха поставени специални съоръжения – метални гребени, бодливки и изолиращи съоръжения, които недопускат птиците да кацат по стълбовете и ли предпазват от контакт с проводниците. #VulturesBacktoLIFE #LIFE+
Bright Future for Black Vulture has collaborated to the electricity providing company EVN in order to safeguard very risky electric pylons in Kotel Mountain just few days before Black vulture chicks are expected to fly away from the hacking platform. The pylon- killers is a part of very risky power line passing through Kotel Mountain, which has killed few Griffon vultures so far.

Posted 1 week ago

The arrival of the vultures Boyan and Ostrava

Posted 2 weeks ago

Пристигането на черните лешоядчетата Боян и Острава

Posted 2 weeks ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added a new photo. Миграцията започва. Снимка от днес от Кресненското дефиле. Белоглав лешояд на фона на ято мигриращи щъркели. Младите белоглави лешояди мигрират също, като прекарват зимата най-вече в Близкия изток. Черните крилни марки на лешояда на снимката показват че по време на миграцията си е хващан и маркиран в Израел.

The migration begins. Today’s photo from the Kresna Gorge. Griffon Vulture and flock of migrating storks. Young Griffon Vultures also migrate by spending the winter mostly in the Middle East. The black wing tags of the vulture shows that during previous migration was captured and tagged in Israel.

Posted 2 weeks, 3 days ago

Боян и Острава се чувстват добре в новия си дом.
Екземпляри от последните картали, преди да изчезнат от България, има препарирани в Националния природонаучен музай в София (събрани от вр. Миджур, Чипровска планина) и в Природонаучния музей в Котел (Котленска планина).#VulturesBacktoLIFE
Boyana and Ostrava are doing well at the new home. Stuffed samples of the last Black Vulture colonies in Bulgaria (Kotel and Chiprovska Mountains) in XX century take part now in the collections of Natural History Museum in Sofia and in Kotel.

Posted 2 weeks, 4 days ago

http://fwff.org/BG/the-vultures-boyan-and-ostrava-were-accomodated-in-their-new-home-in-the-wild/

Лешоядчетата Боян и Острава бяха настанени в новия си дом в дивата природа
The vultures Boyan and Ostrava were accomodated in their new home in the wild

Posted 2 weeks, 6 days ago

Карталчетата Боян, Рига и Острава са първите от изчезналия в страната вид през средата на ХХ век, които ще бъдат пуснати на свобода в българската природа- Котленска планина.
Black vultures Boyan, Riga and Ostrava are the very first to be released in Bulgaria, Kotel mountain, after 70 years in extinction.

Posted 1 month ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 3 new photos. Немският зоопарк Görlitz- Zgorzelec се включи в кампанията на ФДФФ за набиране средства за поставяне на повече предаватели върху лешояди-шпиони. Миналият месец нашите шпиони разкриха случай на тровене в планината Аграфа в Гърция. Това доведе до бързи действия на институциите там.
German Zoopark Görlitz- Zgorzelec has joined in FWFF Spy Vultures Campaign to obtain more GPS tagged birds to spy for illegal poisoning on Balkans. Last month one of tagged Griffon vulture provided us with precious information from Agrafa Mountain in Greece, while it has died along with few more birds, in the aftermath of illegal poisoning.
https://www.tierpark-goerlitz.de/Gaensegeier-Bulgarien.html

Posted 1 month, 1 week ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 4 new photos. ФДФФ и Клуб Скорец – Биологически факултет се представиха на общ щанд на голямото годишно събитие на Ratio http://ratio.bg/forum2018/ на 9 юни 2018 в Sofia Event Center. Осмото издание на форума събра стотици посетители и ги дари с нова порция наука. А ние имахме възможността да говорим за природозащита, наука и лешояди на толкова интересно мероприятие.

Posted 1 month, 3 weeks ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 4 new photos. Първи египетски лешояд в Кресненския пролом за 2018 е наблюдаван на площадката край село Ракитна. Видът не гнезди в Югозападна България от 15 години, но колонията от белоглави лешояди привлича птици всяка година.

Again we have Egyptian vulture at the Kresna Gorge feeding site. Тhe species has not been breeding for about 15 years in Southwestern Bulgaria. Every year we have several visits to the feeding site. This is the first for 2018.

Posted 1 month, 3 weeks ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 3 new photos. Отново три вида лешояди в Котел. Освен, вече местните белоглави лешояди, през изминалите дни в района се появиха два египетски и един черен лешояд.

Again, three vulture species in Kotel. Out of the so far local population of Griffon Vultures, these days two Egyptian and a Black Vulture were present.

Posted 2 months, 2 weeks ago