Далматински сокол (Falco biarmicus)

Далматински сокол (Falco biarmicus)

Далматинският сокол е едър сокол срещащ се главно в Африка, и в по-малък брой в Близкия изток, Арабския полуостров, Югоизточна Европа и Италия.

В Европа се среща в Италия, Хърватия, Черна гора, Бона и Херцеговина, Сърбия, Македония, Албания, Гърция и България. Като някъде броят им е много малък.

Размножава се на две или три годишна възраст.Както другите соколи и далматинският не строи свое гнездо. Гнезди най-вече на скали, но гнезденето в отнети от други птици гнезда, върху стълбове, също е наблюдавано.

Първото документирано наблюдение на този вид в България бе направено от ФДФФ през 2010  в Кресненското дефиле. Възможно е видът да е обитавал дефилето постоянно, но беше открит във връзка с наблюденията на реинтродукцията на белоглави лешояди. Логично е този вид да обитава местността , заради подходящото местообитание. Ареалът на вида беше странно описван досега, като свършваше на политическата граница с  Република Македония на запад,  и с Гърция на юг.

Присъствието на гарвани наоколо и видове около площадките за подранване на лешояди, които соколът използва за плячка, действа положително на този вид. Концентрцията на гарвани ги кара да строят гнезда не само върху скали, а и върху стълбове, като това намалява конкуренцията между далматинският сокол и по-често срещащия се сокол скитник.