Скален орел

Скален орел (Aquila chrysaetos)

Едър орел,  гнездящ върху скали или дървета в усамотени местности. Въпреки обширния си ареал и факта,  че не е категоризиран като застрашен вид от IUCN, той е емблематичен вид, имащ важна екологична роля. Това, че плячката му включва зайци, яребици и костенурки,  го прави не особено симпатичен за местните хора. Вагно е да се подчертае ролята му в екосистемата и да се промени отношението към него.
В Югозападна България има между 5 и 8 размножаващи се двойки, което е около 7% от популацията  на вида в страната.