Белоглав лешояд

Белоглав лешояд (Gyps fulvus)

Евроазиатският белоглав лешояд е голяма, гнездяща върху скали птица, разпространена като гнездящ вид в Южна Европа и Югозападна Азия. Европейската популация е изчислена на около 20 000 двойки, като повече от 90% от нея се среща на Иберийския полуостров и във Франция. Докато популацията расте в Испания, Португалия и Франция,  през последните десетилетия се наблюдава голям спад в Югоизточна Европа. Локалното нарастване в България, Сърбия и Хърватия все още не е компенсирано от намаляването на броя на птиците в Гърция, Македония, и Турция.
След като беше реинтродуциран през 2010 година в Кресненското дефиле,  днес проломът е едно от най-важните места за вида в България, с четири размножаващи се двойки през 2015г. и около 25 птици обитаващи района. Мястото е много важно като първа стъпка за младите мигриращи белоглави лешояди от бивша Югославия към Босфора и обратно.