Новини

Отчетът за реинтродукцията на белоглав лешояд (Gyps fulvus) за 2016 е готов

Posted at February 14, 2017 | By : | Categories : Новини | 0 Comment

 Отчетът за 2016 за от реинтродукция на белоглави лешояди в Кресненския пролом е готов на английски език с резюме на български.

206 подхранвания, близо 50 тона храна, 6-8 двойки, 2 успешно отгледани малки, 61 екз. максимален брой едновременно наблюдавани и 110-130 екз. общо идентифицирани за годината белоглави лешояди, 2 египетски лешояда, един картал и морски орел е равносметката за 2016.


 About admin

Comments are closed.