LIFE for Kresna Gorge LIFE11 NATBG000363

Цели на проекта:

1. Намаляване на преките заплахи над хищните птици в Югозападна България.

2. Намаляване на индиректните заплахи над хищните птици в Югозападна България.

3. Увеличаване на популацията на емблематични за района видове.

4. Подобряване на местообитанията за хищните птици,влечугите и бозайниците в териториите в Натура 2000.

5. Подобряване наотновението към хищните птици в района.

Начална дата: 01.6.2012 Крайна дата: 30.11.2016

Обща стойност на проекта: € 376.891

Финансова помощ от ЕС: €188.445 (50%)

Птици с предаватели

OX - със синя крилометка OX на лявото крило.

освободен в Кресненското дефиле на …

VIEW DETAIL

Кресненско дефиле

Кресна се намира в Югозападна България по протежение на долината на река Струма в района на Кресненското дефиле. На юг достига до селата Палат и …

VIEW DETAIL

-

Египетски лешояд (Neophron percnopterus)

Египетски лешояд  (Neophron percnopterus)

Най-дребният европейски лешояд, чийто брой …

VIEW DETAIL

Белоглав лешояд

Белоглав лешояд (Gyps fulvus)

Евроазиатският белоглав лешояд е голяма, гнездяща …

VIEW DETAIL

Черен лешояд

Черен лешояд (Aegypius monachus)

Черният лешояд е най-голямата хищна …

VIEW DETAIL

Скален орел

Скален орел (Aquila chrysaetos)

Едър орел,  гнездящ върху скали …

VIEW DETAIL

Далматински сокол (Falco biarmicus)

Далматински сокол (Falco biarmicus)

Далматинският сокол е …

VIEW DETAIL

Вълк

Вълк (Canis lupus)

Едър хищник, ловуващ дребни до средно …

VIEW DETAIL

Шипобедрена костенурка (Testudo greaca) и Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

Шипобедрена костенурка (Testudo greaca) и Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

Шипобедрената  костенурка …

VIEW DETAIL