Три вида лешояди в Кресненския пролом- резултат от работата на ФДФФ

In May 2013 for the first time for more than 50 years three species out of the four European species of vultures could be seen in Kresna Gorge. The Griffon Vulture (Gyps fulvus) was re-introduced by FWFF since 2010 and now more then 20 individuals are regularly present.   On 5-th and 6-th of May 2013 the very rare in the region Black Vulture (Aegypius monachus) appeared in the area attracted by the Griffon Vultures and the feeding site. Probably the same young non marked bird was again present at the feeding site on 28-th of May, showing it likes the place. On 21-th May for the first time for 2013 an adult Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) visited the feeding site and now is frequently present. This is a great success for FWFF to return these species in the Kresna Gorge after the Black and Griffon Vultures were extinct from the area some 50-60 years ago and the Egyptian Vulture last pair bred in 2003. Thus Kresna Gorge is now one of the very few places in Europe, where the three species could be seen together, especially in combination with wild wolves (Canis lupus) (also frequently present at the feeding site).  Since 2012 the project ”LIFE for Kresna Gorge” is co-funded by the LIFE financial instrument of EU and private donors as Friends of Vienna Zoo, Austria and BIOPARC Zoo de Doue, France. www.fwff.org/lifeforkresnagorge    

Коментарите са изключени

Празник на подвижното овчарство в Котел, 7 май 2013

Празникът на подвижното овчарство Котел 2013 беше проведен на 7 май. Над двеста гости и участници отпразнуваха сезонното преместване на 450 овце от зимни на летни пасища. Програмата беше изобилствана от народна музика и танци в изпълнение на каракачански ансамбъл и автентични песни, както и традиционното участие на известната народна певица Галина Дурмушлийска с незабравими изпълнения на добруджанска музика.
Гостите имаха възможност да участват в няколко конкурса: за най-добро овчарско куче, най-практичен овчарски атрибут, най-бързо и качествено стрижене на овца. Над двадесет участници в състезанията демонстрираха своите умения и притежания свързани с овчарството, което е така традиционно за района на Котленска планина. За първите трима най-добри за всеки конкурс бяха раздадени парични награди. Хората имаха възможност да танцуват и дегустират местни продукти, докато кулминацията на празника настъпи с преминаването на 450 овце под звуците на живо изпълнение на песента „Заблеяло ми агънце“.
Сезонното преместване на стадата е добра икономическа практика, поради наличието на достатъчно естествена храна в планината през лятото и в равнината през зимата. Освен това е отличен инструмент за балансираното и устойчиво поддържане на пасищните екосистеми, които са подходящ хабитат за редица застрашени видове животни и растения. Стадата от кози, овце и крави се използват от ФДФФ за консервационни проекти, а Празникът на подвижното овчарство се организира по проект„Завръщане на лешоядите в Стара планина“ LIFE08 NAT/BG/278 и от туроператорската фирма „Go Kotel”.

Коментарите са изключени

700 овце на ФДФФ зимуват в Сакар да подпомогнат опазването на царския орел

По проект LIFE07 NAT/BG/68 през зимата на 2013 година стадата на ФДФФ и ФДФФ-София, общо над 700 животни, зимуваха в Сакар. Целта е да се вазстанови старата традиция на сезонно преместване на стадата от летни пасища в планините към зимните пасища в по-южни и ниски райони (дейност известна като пасторализъм или трансхуманция). По този начин се управляват ценни местообитания на редки и застрашени видове. Царският орел е един от тях. Умерената паша на животни подобрява местообитанието за царския орел и той може да разчита на повече и достъпна храна (гризачи). Освен това, когато има умряло животно от стадото (колкото повече са животните, толкова по-често се случва) то бива предоставяно на орлите. Те с охота ядат мърша особено през зимните месеци.    

През изминалата зима екипът на ФДФФ успя да създаде добри условия за зимуване на животните и на хората грижещи се за тях. Агнилната кампания върви добре и е към своя край. Двойката царски орли от този район на Сакар се отблагодари за усилията ни и премести гнездото си в близост до кошарите, както са живяли техните прародители в миналото и са спечелили благоразположението на хората.

В началото на месец май се очаква над 1200 овце и агнета да бъдат преместени за лятна паша в Национален парк “Централен Балкан”, където ще допринесат за поддържане на пасищата и за подобряване на условията за царския орел, ловния сокол и лешоядите.

 

 

Коментарите са изключени

ФДФФ раздаде овце и кози на стопани загубили животни в следствие на нападение на вълци

 

На 21.03 ФДФФ компенсира 6 стопани загубили животни в следствие на нападение на вълци в селата Полена и Горна Брезница. Компенсационната програма работи от няколко години в района, целта е да предотвратим залагането на отровни примамки от хора, чиито стада са били нападани от хищници. Снимки от акцията можете да видите тук. Повече за програмата можете да научите тук.

Дейността е част от проекта ”Живот за Кресненския пролом” LIFE11 NAT /BG/363, който е финансиран от финансовия инструмент ЛАЙФ на ЕС и е съфинансиран от Приятелите на Зоопарк Виена, Австрия и Биопарк де Дуе, Франция.

Коментарите са изключени

Първо яйце на белоглав лешояд в Котленска планина след 50 години

Днес бе потвърдено снасянето на яйце от двойка белоглави лешояди в Котленска планина. След като на 13.02.2013 година беше наблюдавана копулация и строеж на гнездо, около 17.02.2013 двойката от птици пуснати от ФДФФ в Котленска планина е снесла яйце, което вече мътят.

Птиците са пуснати през 2009 година, като мъжкият е френска зоопаркова птица подарена от Зоопарк де Доуе, а женската е испанска доставена в рамките на Балканския план за опазване на лешоядите.

Дейностите на ФДФФ в Котленска планина са част от проекта “Завръщане на лешоядите в България” финансиран от инструмента LIFE+ на Европейския съюз, съфинансиран от Франкфуртското зоологическо дружество и ръководен от Зелени Балкани.

През 2012 година същата двойка създаде прецедент от новата история на белоглавия лешояд в Стара планина, като снесе яйце в Камчийска планина близо до яз. Цонево (около 60 км от мястото на пускане край Котел). Явно птиците са били принудени да отидат толкаво на изток и в по-ниските части на Стара планина  изтласкани там от тежките зимни условия в котленско. Тогава двойката не успя да излюпи своето първо малко.

Надяваме се тази година, около средата на април да имаме повод за празнуване на първото излюпено малко в Стара планина след като видът е изчезнал от този район преди около 50-60 години.

Коментарите са изключени

Осем електрически стълба бяха обезопасени срещу кацане на лешояди в Кресненския пролом

Осем електрически стълба бяха обезопасени срещу кацане на хищни птици от 20-киловолтов далекопровод „Дефиле“ в Кресненския пролом, убил два белоглави лешояда през 2012.

През 2012, 20-киловолтовият далекопровод „Дефиле“ взе две жертви сред пуснатите на свобода в пролома белоглави лешояди. Птиците бяха поразени от токов удар върху стълбовете. Причината е липса на държавни норми и изисквания към изработването и монтирането на обезопасени за кацането на птици стълбове, така както такива съществуват в други членки на ЕС. Много често именно стълбовете се явяват най-предпочитаното място за гнездене на десетки видове птици- щъркели, соколи, гарвани, орли, а както и много удобно място за почивка и нощувка.

В средата на годината Сдружение „Фонд за дивата флора и фауна“ спечели европейски проект за опазването на хищните птици в Кресненския пролом по Програма ЛАЙФ+ на ЕС. През последните четири години бяха пуснати 35 белоглави лешояди в района, дарени от испанската фондация ГРЕФА. Програмата за връщането на тези птици в природата е от особено значение, заради тяхното изтребване и изчезване през 70-те години на 20 век от Югозападна България.

С финансовата подкрепа на европейския фонд и в сътрудничество с  “ЧЕЗ Електроразпределение” ЕАД, ФДФФ стартира обезопасяването на стъловете в землището на с. Ракитна. Специални гребени бяха монтирани върху осем от тях, с цел да пречат на птиците да кацат, а оттам и да рискуват живота си. Новите устройства ще спасяват живота на лешояди и щъркели, соколи, скални орли, кани, мишелови, гарвани, ястреби и много други видове птици.

Подобни проекти за обезопасяване на електропроводи заради птици има в Източна България, където природозащитници от БДЗП и “Зелени Балкани” се борят за оцеляването на световнозастрашени видове като царски орел, ловния сокол  и египетския лешояд.

Коментарите са изключени
buy levitra where
propecia online
buy viagra online